10 jaar klankbordgroep

TIEN JAAR Klankbordgroep

2008
De agendacommissie
Elke maand vergaderen Nys, Johannes en Marga bij Johannes thuis.

De eerste beursvloer.
Matches met Drukkerij Het Jonk, ESP Printing Service, Chipshop, Vreemde Streken.
15 november

2009
Op werkbezoek
Meerdere leden van de Kbg gaan kijken en praten bij een woonproject voor mensen met een GGZ beperking bij Kwintes in Veenendaal.
14 januari

Beursvloermatch
Een appeltaart voor visitekaartjes van Corné het Jonk.
17 februari

Beursvloermatch
We schenken koffie, thee en sap op het 12,5 jaar bestaan van Chipshop.
14 juni

De coach
Mia Viets heeft de Kbg vanaf het eerste uur gecoacht vanuit het landelijke programma Lokale Versterking. Toen het programma stopte moesten we afscheid van elkaar nemen.
16 juni

Beursvloermatch
Het spandoek van ESP Printing Service voor een appeltaart.
23 september

Een website
Al vrij snel werd het duidelijk dat de Kbg een website wilde om onze doelgroep te kunnen bereiken. Dat heeft de werkgroep website, met Eddy, Ellen en Marga, kunnen bereiken door de hulp in te roepen van Webweelde. Met Frits Mijnardt onderhoudt Eddy de website.
Oktober 2009 tot heden

PR: Harry Wilcken
Harry raakte, via Webweelde, betrokken bij de Klankbordgroep. Wij wilde een logo, maar hadden geen idee hoe we dat moesten aanpakken. Harry is web designer en heeft met ons het oog gemaakt en ‘ook al begrijp je me niet….
Ook is ons briefpapier van zijn hand, de visitekaartjes, foto’s van werkzaamheden en meerdere projecten van ons eerste ONT-MOETEN. Zoals het gedichten- en foto project en alle foto’s.

Oktober 2009 tot februari 2011

Het projectvoorstel van de Kbg
Na het beëindigen van programma Lokale Versterking moest de Kbg op zoek naar de financiering van een coach en voor de plannen van de Kbg. We hebben gesproken met de RIBW, MEE en Solidez. Alle drie zeiden dat ze subsidie bij de gemeente moesten aanvragen om ons te kunnen helpen. Wij hebben besloten dat we dat zelf kunnen doen. Dus vraagt de Kbg in een projectvoorstel subsidie aan wethouder Mini Walma.
16 november

2010
WE KRIJGEN SUBSIDIE!
9 februari

Ontwikkeling
De Klankbordgroep GGZ wordt stichting Klankbord GGZ.
23 april

Ontwikkeling
Stichting Klankbord GGZ Wageningen is geboren. We hebben een bankrekening
11 mei

Ontwikkeling
De Kbg gaat op zoek naar een coach en interviewt 3 kandidaten. De keuze valt op Afke van Haren. Afke accepteert de baan en tekent de werkafspraken.
3 juli tot heden

PR: een artikel in Stad Wageningen
Nys en Karin presenteren ST. Klankbord GGZ in Stad Wageningen aan Wageningen.
11 juli

De Kbg op de beursvloer Wageningen.
Robert en Marga maken een match met bblthk, Vreemde Streken, Buys & Ko, Freak Events, Leeffestival en Drukkerij Verweij voor ONT-MOETEN.
17 november

De Kbg en de Kerstmarkt.
Op de eerste Kerstmarkt van het Conventplein schenk de Kbg chocolademelk, glühwein en erwtensoep voor Vreemde Streken in ruil voor een Kerstlunch op 8 januari ‘11.
11 december

2011
Wethouder Stella Efdé opent het eerste ONT-MOETEN.
Een indrukwekkend gedichtenproject
Verschillende voorstellingen van de Firma Zorgbehang
Nel Berger met haar verhalensalon
Indrukwekkend cijfermateriaal over de GGZ in Nederland
Een Steekje Los, een spel van Zorgbelang Gelderland
De Vrije blik met allerlei kunstuitingen van GGZ -kunstenaars uit Arnhem
Een fotospel
Een power point presentatie met mooie spreuken
Fragmenten uit televisie programma’s en documentaires over GGZ onderwerpen
13 januari

De Kbg en de Rode Roos.
Marga krijgt de Rode Roos op de 1 mei viering van de SP (Sociale Partij). Kbg leden nemen de Rode Roos in ontvangst. Marga/de Kbg kreeg de prijs voor het op de kaart zetten van mensen met een GGZ beperking in Wageningen.
1 mei

 

Ronde tafelgesprek
In samenwerking met het onderzoeks- en adviesbureau SGBO, Werkplaats Maatschappelijke Opvang en de Gemeente Wageningen organiseert de Kbg een Ronde Tafel gesprek. Het doel is om meer zicht te krijgen op de prestatievelden 7,8 en 9 en dit vertalen in aanbevelingen richting gemeente.
12 mei

De Kbg speelt een spel op het Leeffestival.
In een ruimte aan het Conventplein, wat vandaag Contentplein heet, speelt de klankbordgroep het spel ‘Een steekje los’ met haar gasten. Dit spel zet mensen aan om met elkaar te praten over onderwerpen die betrekking hebben op de GGZ.
17 juli

Beursvloer.
Matches met Vreemde Streken (Kerstlunch), De bblthk (ruimte voor ONT-MOETEN), Garage van Capellenveen (hulp bij administratie), Rabobank (PC) samen met Chipshop (software voor de PC), Mracle (training ‘spontaan presenteren’, Tekstbureau Kiki Koning (hulp bij jaarverslag 2011), Drukkerij Verweij (printen posters + flyers).
23 november

2012
Mracle
Training ‘spontaal presenteren’ van Marcel Baatsen.
20 mei

HEE van de RIBW
Binnen de RIBW is een nieuwe beweging begonnen: n.l. HEE. Het staat voor Herstel, Empowerment, Ervaringsdeskundigheid. Tijdens de kick off in de HEE week presenteerde Nys en Marga de Kbg en zij verwelkomde de HEE beweging.
24 september

De Klankbordgroep 5 jaar.
We zijn aangeschoven op plekken waar Wageningers met een GGZ beperking zijn en we hebben appeltaart met slagroom aangeboden.
Bij de maandelijkse regionale bijeenkomst van Ypsilon, 2 oktober
Bij Markt 19. 12 oktober
De bijeenkomst bij Centrum voor Jeugd en Gezin is afgelast.
Bij een aantal huizen van de RIBW was om organisatorische reden jammer genoeg niet mogelijk.

WIJ ZIJN ZO GEK NOG NIET!
Christine Blanken, Maarten Muis en Henk Driessen praten aan de hand van het boek ‘MEER DAN DAT’, 10 mensen met schizofrenie over hun leven met schizofrenie.
Op de infomarkt staan Anoiksis, Ypsilon, IrisZorg, Indigo Uitgeverij Tobi Vroegh.
10 oktober

PR: een artikel in de Gelderlander
Op 1 november worden Karin, Nys en Marga geïnterviewd door Suzanne de Winter van de Gelderlander. Het stuk wordt in de zaterdageditie geplaatst.
3 november

Klein en intiem etentje
Om het 5 jarig bestaan te vieren gaat de hele Kbg bij de Griek om samen haar lustrum te vieren.
4 november

De beursvloer
Vreemde Streken (Kerstlunch in januari), De bblthk (podium) Ter Zake Excel (Excel boekhoudprogramma en uitleg), Scriptor Explorans (Schrijven folder), Lazuur Food Community (op 10-10 in natura hapjes), Copypoint (folders gekleurd gedrukt), Drukkerij Verweij (kleurenposters en kleurenflyers)
15 november

2013
Nieuw lid
Tineke blijft. De gemiddelde leeftijd van de Kbg daalt.
22 augustus

De website
De site had een opfrisbeurt nodig en die heeft zij gekregen van Eddy en Marga.
augustus – oktober

ONT-MOETEN
Marion Kuipers en Gijs Horvers van Auticomm geven een lezing over autisme en communicatie en beantwoorden vragen van het publiek.
10 oktober

2014
ONT-MOETEN
Jack Wouters -RO theater- speelt ‘Slaaf’ in Junushoff. Na de voorstelling beantwoorde Jack vragen van het publiek.
17 september

ONT-MOETEN
‘Frederik’ is een grappig verhaal van twee bijzondere mensen met autisme. Een goede voorstelling in Junushoff en een nagesprek met de acteurs.
10 oktober

De 50+ beurs
De Kbg zat achter een kraampje om vragen van geïnteresseerden te beantwoorden en informatie en inzicht over het leven met een GGZ beperking te geven.
3 oktober

2015
Overleg
De Kbg brengt wethouder Lara De Brito op de hoogte van haar plannen en werkzaamheden.
6 februari

Ontwikkeling
De Kbg is toe aan een nieuwe formule, meer ruimte en minder juk. Dit komt er in de vorm van elke 2e vrijdag van de maand van 11 tot 1 een klankbord-uurtje in het Startpunt. Het is een inloop voor gesprekken over het leven met GGZ issues. Mensen met een GGZ beperking en zorg- en welzijnsorganisaties, die betrokken zijn bij mensen met een GGZ beperking, zijn welkom met vragen op het gebied van beleid rond werken, wonen, zorg, leven.
12 juni

ONT-MOETEN
De afspraken met Movie W zijn rond, posters/flyers liggen klaar, uitnodigingen zijn geschreven, de film ‘Infinitely Polar Bear’ is ter voorbereiding door de Kbg bekeken. Dan gaat de distributeur van de film failliet, waardoor 10-10 kan niet doorgaan. Geen film, geen ONT-MOETEN.
10 oktober

Creatieve workshop
Titus de Jong geeft Sumi E les, een tekentechniek met inkt, water, kwast op rijstpapier. De Kbg-leden gaan aan de slag met het schilderen van zonnebloemen, grashalmen, appeltjes en eendjes.
14 september

ONT-MOETEN: EEN MANISCH DEPRESSIEVE MIDDAG in de bblthk
Martijn Adelmund, Stadsdichter schrijft en draagt zijn gedicht voor ter gelegenheid van de manisch depressieve zondagmiddag.
De film ‘VER VAN DAAN’ wordt gedraaid. Daans zoon filmt zijn vader. Hij ondervraagt en confronteert zijn vader met de gevolgen die de manische-depressie vader op zijn jeugd en leven heeft gehad.
Babs Hordijk van Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, VMDB, vertelt over haar leven met manische depressie en ze gaat het gesprek met het publiek aan.
22 november

Afke’s training
De training gaat over co-creatie ‘Samen Wageningen’. De Kbg heeft Belinda Bonting uitgenodigd om inzicht te geven in het proces waarmee de Gemeente is gestart. Belinda vertelt welke bijdrage de Kbg kan leveren en wat het effect daarvan kan zijn. Afke neemt het stokje over door verder te gaan met hoe de Kbg dit zou kunnen aanpakken.
4 december

2016
Overleg
De Kbg wordt uitgenodigd in de pilot Beschermd Wonen van de gemeente. De pilot gaat om het deel van Beschermd Wonen dat onderdeel uitmaakt van de Wmo en over begeleiding voor inwoners van 18 jaar of ouder met GGZ-problematiek. Samen met de Woningstichting, het Startpunt, Stumass/JADOS, de Adviesraad Wmo/WI, de regionale cliëntenraad RIBW, de RIBW en gemeente Wageningen bespreken we de mogelijkheden van meer plekken voor beschermd wonen en mogelijke innovatieve plannen.
15 februari tot heden

Creatieve workshop
De Kbg gaat schapenvachtjes vilten bij Marjel Neefjes van Grebbeveld Schapen & zo. Kliederen met vachten met schapenpoep en daarvan iets moois maken is niet zo gemakkelijk.
16 september

PR: prijsvraag
In een artikel in Stad Wageningen kondigt de Kbg de winnende slagzin op onze prijsvraag aan. De winnares is Liesbeth Veldhoven met “Ook al begrijp je me niet, je weet dat er meer in mij schuilt dan je ziet.”
22 september

ONT-MOETEN
De Kbg kiest dit jaar het thema borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze kenmerkt zich in het algemeen door sterke stemmingswisselingen, heftige emotionele en impulsieve reacties en problematische relaties. In de voorstelling ‘Over de grens’ onderzoeken de theatermakers Arno Setz en Ferry Asselbergs wat borderline is, of zij het zelf niet hebben en wat
borderline kan betekenen voor ouders, partners en hulpverleners. De Kbg werkt weer samen met Junushoff.
Ingrid Wessels van Stichting Borderline is uitgenodigd om samen met de acteurs na de voorstelling verder te praten met het publiek.
De zoetigheid bij de koffie en thee wordt verzorgd door Brownies & Downies.
10 oktober

Afke’s training
De jaarlijkse training gaat over de positie van een ieder in de klankbordgroep, ieders draagkracht en grenzen en over de onderlinge samenwerking.
16 november

PR
De Kbg heeft een nieuwe groepsfoto nodig. Ze poseren na het Klankbord-uurtje in het Startpunt.
9 december

2017
PR: Stad Wageningen
Om haar tien jarig bestaan te vieren vraagt de Kbg aan de redactie van Stad Wageningen of ze tien maanden een stukje mag aanleveren over het wel en wee van de Kbg en/of het leven van mensen met een beperking. Dat is goed en elke maand van dit jaar staat er een verhaal met foto in de krant.
1 januari tot 31 oktober

De ‘zonder jou’-lunch
10 jaar Kbg kan omdat Wageningen open staat voor wie we zijn en wat we doen. De Kbg nodigt vijftien van haar sleutelfiguren uit voor een lunch. Zonder deze sleutelfiguren is de klankbordgroep niet wat/waar zij nu is.
26 juni

Creatieve workshop
Fransje Smit, beeldend kunstenaar, leert de Kbg om -niet te denken maar te doen- met vormen, opvulmateriaal, stof, kralen, plakband en om daarmee iets te creëren. Het eindresultaat zet Fransje op een sokkel.
22 september

ONT-MOETEN
Op de dag van de geestelijke gezondheidszorg viert de Kbg samen met Wageningen haar 10 jarig bestaan met de voorstelling ‘STILLEN’ van Maartje Wikkerink over eetstoornissen in Junushoff. De Kbg trakteert Wageningen op een strip van Nienke sd over eetstoornissen.
10 oktober