Even voorstellen

Johannes Hartmans

johannes

De geestelijke gezondheidszorg is nog niet voldoende georganiseerd. De organisaties en de cliënten en hun naasten weten elkaar nauwelijks te vinden. Dat komt mede doordat er nog steeds wat schaamte bestaat bij mensen met een beperking. Zij vinden het niet makkelijk om naar buiten te treden. In de klankbordgroep GGZ wil ik bereiken dat zij toch optimaal kunnen meedoen in de samenleving. Dat begint met huisvesting, opvang en dagbesteding. Maar bovenal vind ik het belangrijk dat er in Wageningen meer begrip komt voor mensen met een GGZ-beperking. De klankbordgroep behartigt daarom niet de belangen van individuele personen, maar wijst op de behoefte aan algemene voorzieningen voor alle mensen met een GGZ-beperking. Met meer kennis en begrip bereiken we dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Want alle mensen zijn gelijkwaardig, hoe verschillend ze ook zijn.
De klankbordgroep wil op en naar eigen kracht iets doen voor de positie van mensen met een GGZ-beperking. We zetten de emotie van onze eigen ervaringen om in concrete actie. In 2007, toen de Wmo begon, was de gemeente slecht op de hoogte van de GGZ. De klankbordgroep heeft dat veranderd, doordat we het bestuur inzicht geven in het leven van mensen voor wie zo’n beperking een normaal onderdeel van het bestaan is. Anders zijn hoort bij het leven en juist door anders te zijn kan je een toegevoegde waarde hebben in de samenleving. Daar hoef je niet van te schrikken, maar er moet wel goed beleid worden gemaakt voor de GGZ-doelgroep. De gemeente is blij dat we deze groep vertegenwoordigen en wij zijn er trots op dat we dat hebben gerealiseerd.

Marga Roodenburg

marga

De klankbordgroep wil op en naar eigen kracht iets doen voor de positie van mensen met een GGZ-beperking. We zetten de emotie van onze eigen ervaringen om in concrete actie. In 2007, toen de Wmo begon, was de gemeente slecht op de hoogte van de GGZ. De klankbordgroep heeft dat veranderd, doordat we het bestuur inzicht geven in het leven van mensen voor wie zo’n beperking een normaal onderdeel van het bestaan is. Anders zijn hoort bij het leven en juist door anders te zijn kan je een toegevoegde waarde hebben in de samenleving. Daar hoef je niet van te schrikken, maar er moet wel goed beleid worden gemaakt voor de GGZ-doelgroep. De gemeente is blij dat we deze groep vertegenwoordigen en wij zijn er trots op dat we dat hebben gerealiseerd.

Nys Visser

nys

We zijn een stel enthousiaste mensen die gedreven worden doordat ze de narigheid van de geestelijke gezondheidszorg aan den lijve of via hun familie hebben ervaren. Het moet veel normaler worden om er over te praten. Maar er zit te veel schaamte omheen en GGZ-beperkingen zijn meestal nog een taboe. De samenleving wordt ook steeds minder tolerant. Daar wil ik in de klankbord een ander geluid tegenover zetten. Als ervaringsdeskundigen hebben we aan een half woord genoeg en kunnen we werkelijk wat voor elkaar krijgen in de samenleving. Ik zou willen dat het op alle gebieden van de Wmo normaal wordt om de GGZ erbij te betrekken. Ambtenaren en hulpverleners moeten van die noodzaak worden doordrongen. Pas als we dat niet meer hoeven te stimuleren is de klankbordgroep niet meer nodig.
Mensen met een GGZ-beperking zijn vaak onzichtbaar. Als ik wat kan bijdragen aan de zichtbaarheid en ze een stem kan geven, dan doe ik dat graag. We willen dat de gemeente deze mensen erkent als groep waar beleid op moet worden afgestemd. Het is een hele kwetsbare groep, waar nog steeds veel schaamte is. Je moet echt vechten om een plek voor jezelf te veroveren als normaal mens in de maatschappij en om weer wat zelfvertrouwen te krijgen. Maar de gemeente weet nu dat we bestaan en houdt rekening met ons. Ze weten dat ze de klankbordgroep serieus kunnen nemen. Als ervaringsdeskundigen weten we wat er nodig is op het gebied van werken, wonen en zorg. De diversiteit in onze eigen ervaringen is onze kracht.

Ellen Roskam

ellen

Mensen met een GGZ-beperking zijn vaak onzichtbaar. Als ik wat kan bijdragen aan de zichtbaarheid en ze een stem kan geven, dan doe ik dat graag. We willen dat de gemeente deze mensen erkent als groep waar beleid op moet worden afgestemd. Het is een hele kwetsbare groep, waar nog steeds veel schaamte is. Je moet echt vechten om een plek voor jezelf te veroveren als normaal mens in de maatschappij en om weer wat zelfvertrouwen te krijgen. Maar de gemeente weet nu dat we bestaan en houdt rekening met ons. Ze weten dat ze de klankbordgroep serieus kunnen nemen. Als ervaringsdeskundigen weten we wat er nodig is op het gebied van werken, wonen en zorg. De diversiteit in onze eigen ervaringen is onze kracht.

Annie PRONK

annieHet werk van de klankbordgroep is een kwestie van een lange adem. Maar we geloven in onze idealen en we blijven er voor vechten. De voorzieningen voor mensen met een psychiatrische achtergrond maken veel verschil in het dagelijks leven. Die mogen dus niet verdwijnen. Veel mensen kunnen zelfstandig wonen doordat ze goede begeleiding krijgen. In die begeleiding gebeurt meer dan je denkt, dat gaat veel verder dan samen koffie drinken. Maar veel mensen weten dat niet en daarom wordt het vergeten in het beleid. De klankbordgroep geeft mensen met een GGZ-beperking een stem. Doordat wij vanuit onze eigen ervaring praten kunnen we dat veel meer kracht bijzetten. En dat is belangrijk, want mensen met een psychiatrische achtergrond zijn te vaak een vergeten groep.

Eddy Wegman

eddy

Via onze website geven we informatie aan mensen met een GGZ-beperking en aan iedereen die er wat van wil weten. We prikkelen mensen die nog niet bekend zijn met deze groep om er eens naar te kijken en om de mensen om wie het gaat te leren kennen. We laten zien dat mensen met een GGZ-beperking gewone mensen zijn, die net als iedereen voor vol kunnen worden aangezien. Zo willen we het stempel van “niet normaal” er vanaf halen en dat kan me niet snel genoeg gaan. Onze informatie is ook belangrijk voor mensen met een GGZ-beperking, omdat ze wel eens vastlopen in hun dagbesteding of op het werk. Daarom zetten wij informatie over werken en wonen bij elkaar op onze website.

Karin van Asseldonk

karin
Het werk van de klankbordgroep is een kwestie van een lange adem. Maar we geloven in onze idealen en we blijven er voor vechten. De voorzieningen voor mensen met een psychiatrische achtergrond maken veel verschil in het dagelijks leven. Die mogen dus niet verdwijnen. Veel mensen kunnen zelfstandig wonen doordat ze goede begeleiding krijgen. In die begeleiding gebeurt meer dan je denkt, dat gaat veel verder dan samen koffie drinken. Maar veel mensen weten dat niet en daarom wordt het vergeten in het beleid. De klankbordgroep geeft mensen met een GGZ-beperking een stem. Doordat wij vanuit onze eigen ervaring praten kunnen we dat veel meer kracht bijzetten. En dat is belangrijk, want mensen met een psychiatrische achtergrond zijn te vaak een vergeten groep.
Via onze website geven we informatie aan mensen met een GGZ-beperking en aan iedereen die er wat van wil weten. We prikkelen mensen die nog niet bekend zijn met deze groep om er eens naar te kijken en om de mensen om wie het gaat te leren kennen. We laten zien dat mensen met een GGZ-beperking gewone mensen zijn, die net als iedereen voor vol kunnen worden aangezien. Zo willen we het stempel van “niet normaal” er vanaf halen en dat kan me niet snel genoeg gaan. Onze informatie is ook belangrijk voor mensen met een GGZ-beperking, omdat ze wel eens vastlopen in hun dagbesteding of op het werk. Daarom zetten wij informatie over werken en wonen bij elkaar op onze website.

Afke van Halen

afkeMensen met een GGZ-beperking zijn vaak een vergeten groep bij instellingen en bestuurders. De voorzieningen voor wonen, zorg en dagbesteding zijn ingericht zoals bestuurders en instellingen het jaren geleden hebben bedacht, maar dat is niet altijd de manier die prettig is voor mensen met een GGZ-beperking. Wageningen loopt wat dat betreft niet voorop. De aangepaste woonvormen in de gemeente zijn meestal niet geschikt voor mensen met een GGZ-beperking. Zo komt er weinig terecht van de zelfbeschikking. We zorgen dat dit onderwerp op de agenda komt door met instellingen en bestuurders over verbeteringen te praten. Het is belangrijk dat ervaringsdeskundigen zelf meepraten over GGZ-voorzieningen, want wij weten uit eigen ervaring wat er goed loopt en welke knelpunten er nog zijn.
De wereld van de GGZ is dichterbij dan je denkt. Bijna iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft. Toch valt er veel te winnen in de beeldvorming, want we doen mensen met GGZ-problematiek nog te vaak tekort. Ze hebben inderdaad te maken met ingewikkelde problematiek, maar we moeten oppassen dat ze het probleem niet gaan wórden. We vergeten dat er andere dingen zijn die ze wel kunnen, en soms zelfs beter dan iemand anders. Daarom is het belangrijk dat de klankbordgroep GGZ mensen met een GGZ-achtergrond in Wageningen een duidelijke stem geeft. Als ervaringsdeskundigen hebben de leden van de groep een groot doorzettingsvermogen. Daarmee zetten ze de doelgroep met veel energie en creativiteit op de kaart.