over ons

Stichting Klankbordgroep ggz

U bent op de website van de Klankbordgroep geestelijke gezondheidszorg ggz in Wageningen. Als lokale zelforganisatie zijn wij mensen van dienst die kampen met de beperkingen van hun psychiatrische gezondheid. Onze werkgroep bestaat uit mensen met een ggz beperking en direct betrokkenen. Wij komen op voor uw belangen en zorgen dat u gehoord wordt in de gemeente. Daarom is deze website niet alleen voor mensen met een ggz beperking. Ook familie, vrienden, buren en geïnteresseerden kunnen hier terecht voor informatie.

Wat is de Klankbordgroep

De Klankbordgroep is een werkgroep en geen praat- of opvanggroep. Wij geven u onze kennis en ervaring door middel van ONT-MOETEN. Hiermee krijgen wij inzicht in wat er onder mensen met een psychische beperking leeft op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daardoor is de Klankbordgroep uniek.

Hoe werkt de Klankbordgroep

Luisteren staat aan het begin van het proces. Zoals u weet, is de groep mensen met een ggz beperking slecht georganiseerd. Dit in tegenstelling tot mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat mensen met een ggz verhaal zich uitspreken. Dat zij duidelijk kunnen maken wat ze van de gemeente en/of samenleving willen. Daarom signaleert, onderzoekt, bundelt en verwoordt de Klankbordgroep uw wensen en behoeften naar de gemeente, organisaties en betrokkenen.

Wat doet de Klankbordgroep nog meer

Elk jaar organiseren wij voor de inwoners van Wageningen een ONT-MOETEN. Tijdens deze ontmoeting informeren wij burgers over het leven met een ggz beperking. Bij de Klankbordgroep staat ONT-MOETEN voor:

·         stoppen met wat je denkt dat er van je verwacht wordt. Niet alles hoeft te gebeuren zoals je gewend bent
·         kennismaken van Wageningse burgers met de kleurrijke achtergronden van de ggz.

Nieuwsbrief

Naast dit ONT-MOETEN verschijnt een aantal malen per jaar onze nieuwsbrief ‘Het werkt net even anders’. Hierin vindt u interessante informatie. Wij versturen de nieuwsbrief naar geïnteresseerden, politieke partijen, B&W, betrokken organisaties en de Wmo-WI Adviesraad. U kunt de nieuwsbrief hier downloaden. (hier link verwerken naar de nieuwsbrief).

Belang van de website

Mensen met een psychische beperking hebben weinig of geen contact met lotgenoten. Wij vinden dat daar verandering in moet komen. Het onderling uitwisselen van informatie is immers van groot belang. Op deze website vindt u informatie over onszelf en onderwerpen die voor mensen met een ggz-beperking belangrijk zijn. Binnenkort wordt de site ook uitgebreid met een forum functie.
Ontstaan van de Klankbordgroep
De Klankbordgroep is opgericht in 2007. Sinds 2010 is de Klankbordgroep een stichting. Haar roepnaam blijft de Klankbordgroep ggz.